Tuesday, February 19, 2019

تجمع اعتراضی خانواده کارگر زندانی اسماعیل بخشی


تجمع اعتراضی خانواده کارگر زندانی اسماعیل بخشی، همراه با جمعی از کارگران در مقابل دادگستری شوش(دوشنبه ۲۹ بهمن ماه. منبع سندیکای کارگران هفت تپه) - فردا سه شنبه در حمایت از اسماعیل بخشی دست به تجمع خواهیم زد! کارگر هفت تپه، حمایت، حمایت/ کانال مستقل کارگران هفت تپه

گفتگوی رادیو صدای نو با بهروز فراهانی در باره اجلاس ورشو و آخرین تحولات جنبش جلیقه زردها

فراخوان پنج تشکل بازنشستگان برای تجمع اعتراضی مجدد در روز یکشنبه


بازنشستگان و مستمری بگیران!

با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا" شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه "تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم" بار دیگر در روز ۵ اسفندماه در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.
در شرایطی که بررسی "لایحه بودجه سال ۹٨ کل کشور" و همچنین رسیدگی به "لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری" در جریان است، هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم.
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن میکوشیم.

وعده ما : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۵ اسفند
محل تجمع: مقابل مجلس شورای اسلامی

- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.
- گروه ۱۹ اسفند.
- گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.
- جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی.
- شورای بازنشستگان ایران.

تجمع اعتراضی خانواده کارگر زندانی اسماعیل بخشی

تجمع اعتراضی خانواده کارگر زندانی اسماعیل بخشی، همراه با جمعی از کارگران در مقابل دادگستری شوش(دوشنبه ۲۹ بهمن ماه. منبع سندیکای کارگر...